Εφοδιαστείτε  με τον απαραίτητο εξοπλισμό για την κατασκήνωση και το κάμπινγκ.