Τσεκούρια tactical,η για κοπή ξύλων , απαραίτητο εργαλείο στις εξορμήσεις στην φύση.

Τσεκούρια

32397
13,49 €
19173-2
39,90 €