Τσεκούρια tactical,η για κοπή ξύλων , απαραίτητο εργαλείο στις εξορμήσεις στην φύση.

Τσεκούρια

324888
22,99 €
32398
24,99 €
32487
26,52 €
32488
27,99 €
324885
28,99 €
31746
30,17 €
19173-2
39,90 €
hache-manche-fibre-32487-z
41,06 €
320384
60,47 €